Nguyên phụ liệu may balo túi xách

Để ra 1 thành phẩm như trong đó chứa rất nhiều nguyên phụ liệu may balo túi xách khác nhau: đầu khóa kéo, dây khóa kéo, khoen, móc, lưới, múp, lót, chỉ, vải chính, vải phụ….

Công ty may balo túi xách Hợp Phát cùng điểm qua 1 số thành phần nguyên vật liệu, để bạn dễ dàng lựa chọn & hiểu hơn về sản phẩm chúng tôi.

  • Khóa nhựa + đầu khóa kéo:

Đầu khóa keo may balo túi xách
Dây khóa kéo may balo
Phụ liệu Khoen nhựa
Con rùa, răng cưa nhựa
  • Vải may balo bằng vải không dệt, canvas:

    Vải may balo :canvas, vải bố, vải túi tote

    Vải may balo bằng vải không dệt
  • Vải may balo túi xách (vải phụ, lót):

  • Vải may balo túi xách bằng vải bố (vải chính)

  • Vải may balo túi xách bằng vải dù (vải phụ)

  • Vải may balo bằng vải lưới (lưới tổ ông, lưới cứng, lưới…)

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có lời nhắn với chúng tôi xin hãy viết vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời ngay sau khi nhận được lời nhắn của bạn.