Nguyên phụ liệu may balo túi xách

Để ra 1 thành phẩm như trong đó chứa rất nhiều nguyên phụ liệu may balo túi xách khác nhau: đầu khóa kéo, dây khóa kéo, khoen, móc, lưới, múp, lót, chỉ, vải chính, vải phụ….

Công ty may balo túi xách Hợp Phát cùng điểm qua 1 số thành phần nguyên vật liệu, để bạn dễ dàng lựa chọn & hiểu hơn về sản phẩm chúng tôi.

  • Khóa nhựa + đầu khóa kéo:

Đầu khóa keo may balo túi xách
Dây khóa kéo may balo
Phụ liệu Khoen nhựa
Con rùa, răng cưa nhựa
  • Vải may balo bằng vải không dệt, canvas:

    Vải may balo :canvas, vải bố, vải túi tote

    Vải may balo bằng vải không dệt
  • Vải may balo túi xách (vải phụ, lót):

  • Vải may balo túi xách bằng vải bố (vải chính)

  • Vải may balo túi xách bằng vải dù (vải phụ)

  • Vải may balo bằng vải lưới (lưới tổ ông, lưới cứng, lưới…)

 

Liên hệ với chúng tôi