Tôn trọng và cởi mở

Công ty sản xuất ba lô túi HP luôn lây kim chỉ nan “tôn trọng” lên hàng đầu.Trong làm việc các bộ phận tôn trong nhau, nhân viên tôn trọng lãnh đạo và ngược lại. Còn trong kinh doanh toàn thể CBCNV phải luôn tôn trọng khách hàng & đối tác tuyệt đối. Ngoài ra, phải có sự cởi mở để tiếp nhận điều mới, điều hay, có ích.

Bài viết liên quan

Tinh thần trách nhiệm

17/Th1 2019

Tinh thần trách nhiệm

Tinh thần trách nhiệm là việc giữ đúng lời hứa và chịu trách nhiệm về các cam kết mà mình đưa ra.

Tôn trọng và cởi mở

29/Th11 2018

Tôn trọng và cởi mở

Công ty sản xuất ba lô túi HP luôn lây kim chỉ nan “tôn trọng” lên hàng đầu.Trong làm việc các bộ phận tôn trong nhau, nhân viên tôn trọng lãnh đạo và ngược lại. Còn trong kinh doanh toàn thể CBCNV phải luôn tôn trọng khách hàng &

Chuyên nghiệp

29/Th11 2018

Chuyên nghiệp

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về tính chuyên nghiệp trong công việc, nhưng theo chúng tôi tính chuyên nghiệp được assert bằng hiệu quả.

Đam mê

29/Th11 2018

Đam mê

Với đội ngủ trẻ nhiều Đam mê & nhiệt huyết. Chúng ta nỗ lực đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và đối tác về chất lượng, độ tin cậy và sự chính trực trong kinh doanh.

Liên hệ với chúng tôi